Kynnykset on tehty purettaviksi

Esteettömien rakennusten ja palveluiden kirjo hyödyttää kaikkia.

Asuinrakennusten ja rakennetun ympäristön esteettömyys on yksi keskeinen keino hyvän elämisen tukemisessa ja hyvän asumisen laadun varmistamisessa kaikille.

Esteettömyys tarkoittaa palveluiden helppoa saavutettavuutta.

Esteettömyyden tarve korostuu usein liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten keskuudessa.

Suomen perustuslaki antaa vahvan pohjan eri väestöryhmien yhdenvertaisuudelle.

Sipoo julkaisi ensimmäisen esteettömyysohjelmansa toukokuussa 2017.

Esteetön Sipoo 2017–2020 -ohjelman valmisteli työryhmä, johon oli kutsuttu kunnan eri osastojen sekä vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat.

Sipoon ohjelman valmistelu lähti liikkeelle vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston aloitteesta.

– Esteettömyyden edistäminen hyödyttää kaikkia ja on kokonaistalouden kannalta edullista, kunnan erikoissuunnittelija Rita Lönnroth sanoo.

– Esteetön ympäristö ja esteettömät palvelut tekevät yhteiskunnasta tasa-arvoisen, helpottavat ihmisten arkea, lisäävät turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä mahdollistavat itsenäistä toimintaa.

Pelkkä ohjelma ei riitä, vaan sitä on hyödynnettävä myös käytännössä.

– Esteettömyysohjelmaluonnos oli lausunnolla kunnan eri toimielimissä ja osastojen johtoryhmissä. Ohjelman toteuttamista seurataan kunnan hyvinvointityöryhmässä.

– Kunnan johtoryhmä käsittelee esteettömyystoimenpiteiden seurantaraportin kerran vuodessa kuultuaan ensin vammaisneuvostoa ja vanhusneuvostoa.

Kaikkia esteettömyyteen liittyviä asioita ei voi kirjata mihinkään ohjelmaan.

Esteettömyyden on oltava yksi lähtökohdista kaikissa kunnan suunnitelmissa ja toiminnoissa.

Ohjelma

Ohjelman laadinnassa järjestettiin esteettömyyskysely helmi–maaliskuussa 2016 ja kesäkuussa 2016 esteettömyyskävelyt Nikkilässä ja Söderkullassa.

Kyselyihin annettujen vastausten perusteella on laadittu 11 toimenpide-ehdotusta esteettömyyden lisäämiseksi kunnassa ja kunnan toiminnassa.

Ohjelman ehdotuksiin kuuluvat muun muassa neuvotteleminen Metsähallituksen kanssa helposti kulkevan kävelyreitin rakentamisesta Sipoonkorven kansallispuistoon ja kunnan hallinnoimien kiinteistöjen esteettömyyden ja toimivuuden kartoitus.

Written by:

Jouni Lampinen

Ota yhteyttä