Talmaan luvassa kerrostaloja ja juna-asemaakin odotellaan

Junat pysähtymään. Talmaa kaavoitetaan sitä silmällä pitäen, että kylän läpi kulkevalle radalle saadaan tulevaisuudessa myös henkilöliikennettä.

Sipoon Sanomat Riitta Ketola

Talman alueelle on moni odottanut kaavan valmistumista kuin kuuta nousevaa. Nyt asia on edennyt siihen vaiheeseen, että osayleiskaavan rakennemallit ovat tulleet yleisön nähtäville. Luvassa on myös alustavaa osayleiskaavaluonnosta koskeva asukastyöpaja.

Talmalaisille on tarjolla kolme erilaista mallia siitä, miten kylä rakentuu. Mallien nimet ovat Kehä, Etelä ja Pohjoinen.

– Kyseessä on kolme karkeaa vaihtoehtoa, joiden pohjalta laaditaan osayleiskaavaluonnos, kertoo kaavoittaja Suvi Kaski Sipoon kunnasta.

– Mitään kolmesta rakennemallista ei valita suoraan, vaan niistä kaikista varmaankin hyödynnetään jotain osia.

Kaikissa vaihtoehdoissa lähdetään siitä, että Talmaan tulee juna-asema. Sen paikka hieman vaihtelee eri vaihtoehdoissa, mutta sijainti tulee hyvin todennäköisesti olemaan Talman koululta katsoen etelään päin.

– Radan ali pitää tehdä alikulkuja ja pohjatutkimus kertoo mihin niitä voidaan tehdä.

– Yhdessä vaihtoehdossa asema on luultavasti liian lähellä suunniteltua Ahjon asemaa Keravalla, sillä asemien väli pitäisi suositusten mukaan olla vähintään kaksi kilometriä, Suvi Kaski kertoo.

Rakennemallivaihtoehdoista Kehä-vaihtoehto on kaikkein tiivein ja tukeutuu eniten kevyeen ja joukkoliikenteeseen. Tässä mallissa kerrostaloasutus ja tiivis, matala asutus on rengasmaisesti aseman ympärillä alle kilometrin säteellä. Alueelle tulisi vähintään 5 000 asukasta sekä tuhat työpaikkaa.

Kerrostaloasutuksen osuus olisi noin 40 hehtaaria ja tiiviin, matalan asutuksen noin 60 hehtaaria. Lisäksi alueen ympärillä on noin 140 hehtaarin suuruinen väljä pientaloalue.

Etelä-niminen vaihtoehto on edellisten suuruinen kerrostaloasutuksen, tiiviin ja matalan alueen sekä väljän pientaloalueen koon suhteen. Myös radan ympäristöön tulevan asutuksen ja työpaikkojen määrä on samaa luokkaa.

Etelä-vaihtoehdossa asutus on Kehä-vaihtoehtoa suuremmalla alueella. Kerrostalo- ja muu tiivis asutus sijoittuu asemasta etelään päin. Väljä pientaloasutus puolestaan on kylämäisesti keskusalueen ympärillä.

Tässä mallissa kiinnitetään huomiota myös paikallisten elintarvikkeiden tuotantoon ja myyntiin.

Pohjoinen-vaihtoehdossa kerrostaloasutuksen osuus on hieman edellisiä vaihtoehtoja pienempi eli noin 30 hehtaaria. Tiiviin, matalan alueen osuus on noin 45 hehtaaria ja ympäröivän väljän pientaloalueen osuus noin 150 hehtaaria. Tämän lisäksi vaihtoehdossa on noin 120 hehtaarin suuruinen väljä loma-asuntoalue alueen pohjoisosassa, golfkentän ympärillä.

– Kyseessä on sopimusalue, jossa toteutettaisiin hankeyhteistyösopimukseen perustuen loma-asumista. Uudenmaan liitto ja Ely-keskus eivät antaneet suostumustaan asuinrakentamiseen, Suvi Kaski kertoo.

Lisäksi suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi hyvinvointi-palvelukeskuksen sekä hotelli-kylpylän rakentaminen.

Kaavoittaja Suvi Kaski huomauttaa, että rakennemallivaihtoehdot on tehty yleisellä tasolla. Niinpä oman kiinteistön tilanne voi muuttua suunnittelun edetessä, joten sitä ei kannata tuijottaa kovin tarkkaan.

– Vasta osayleiskaavaluonnokseen jokainen kohta tulee tarkemmin mietittynä.

Kylämäisyys on tarkoitus säilyttää jatkossakin, joten kerrostaloasutuksesta tuskin tulee kovin korkeaa.

– Mietittävänä on, tuleeko se olemaan 4-5-kerroksista vai enintään 3-kerroksista. Tavoitteena on englantilaisen puutarhakaupungin tyyppinen asutus.

Jotta junaradalle saataisiin myös asema, sen rakentaminen vaatii, että noin kilometrin säteellä asemasta on oltava vähintään 5 000 asukasta. Myös työpaikat lasketaan tähän lukuun.

Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteensä rakennemalleista. Toukokuun lopussa on asukastyöpaja, jossa tutkitaan alustavaa osayleiskaavaa.

– Kaavaluonnos tulee nähtäville syksyllä ja silloin pidetään vielä yksi asukastilaisuus. Toiveena on, että osayleiskaava saataisiin valtuuston käsittelyyn ensi vuoden kesään mennessä.

Tuolloin asemakaavoitus alkaisi vuoden 2013 lopulla. Suvi Kaski arvelee, että rakentamaan päästäisiin siinä tapauksessa vuoden 2016 tienoilla. Rakentaminen alkaisi kunnan omistamilta mailta, jotka ovat sijainniltaan keskeisillä paikoilla.

Talman osayleiskaavan rakennemalliaineisto on nähtävillä 16.5. asti Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Sipoon pääkirjastossa, Pohjoinen koulutie 2. Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa kirjallisesti 16.5. mennessä osoitteeseen Suvi Kaski, Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Rakennemalleista saadun palautteen pohjalta laaditaan alustava osayleiskaavaluonnos, jota koskeva asukastyöpaja pidetään 31.5. klo 17.30–19.30 Talman koululla, Satotalmantie 11.

Lisätiedot: www.sipoo.fi/yleiskaavat

Käyttäjän riitta.ketola@media.fi kuva