Paikalliset

Eroon kantatilaperiaatteesta

Sipoon kunnan poliitikot haluavat, että seuraava kyläkaava laaditaan muulla tavoin kuin kantatilaperiaatetta noudattaen.

Sipoon Sanomat Riitta Ketola

Sipoon kunnanvaltuusto haluaa luopua niin sanotusta kantatilaperiaatteesta erityisesti kylien kaavoituksessa. Valtuuston varapuheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmä johtaja Heikki Vestman esitteli valtuustossa maanantaina aloitteen, jonka allekirjoittivat kaikki valtuustoryhmät.

Aloitteessa vaaditaan kylien osayleiskaavojen laatimista siten, että kyliä tiivistetään ohjaamalla rakentamista suotuisimmille paikoille esimerkiksi olemassa olevan kunnallistekniikan perusteella sekä lisäämällä rakentamista kylien keskuksissa.

Kaavoittajalta vaaditaan vaihtoehtojen esittämistä nykyiselle kaavoituskäytännölle, mukaan lukien muu kuin kantatilaperiaatteeseen perustuva mitoitus.

Yleiskaavan kasvupotentiaali tulee hyödyntää täysimääräisesti kylissä, mikä vastaa 4 000 uutta asukasta.

Ely-keskuksen hallintokäytäntöä ei aloitteen mukaan pidetä ratkaisevana, koska se ei perustu velvoittavaan oikeuteen.

Valtuustoryhmät haluavat myös, että kun koko kunnan yleiskaavaa seuraavan kerran päivitetään, on otettava uudelleen tarkasteluun kantatilaperiaatteen soveltaminen myös osayleis- ja asemakaavojen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla sekä yleiskaavan mitoitus.

LUE LISÄÄ SIPOON SANOMISTA 29.1.

Pitäisikö Sipoossa saada rakentaa talonsa minne haluaa?

Kyllä
75% (61 ääntä)
Ei
25% (20 ääntä)
Ääniä yhteensä: 81

Kantatila-
periaate

Kantatila- eli emätilaperiaatteella voidaan tutkia, kuinka paljon emätila on käyttänyt rakennusoikeutta tietyn ajankohdan (poikkileikkausvuosi) jälkeen.

Rakennuspaikkojen määrä kutakin nykyistä kiinteistöä kohti määräytyy poikkileikkausvuonna voimassa olleen tilajaotuksen perusteella huomioiden myös mahdollinen voimassa oleva kaava.

Sipoossa poikkileikkausvuotena käytetään vuotta 1959.

Tällöin katsotaan mihin 1.7.1959 mukaiseen kantatilaan kiinteistö kuuluu ja kuinka monta rakennuspaikkaa tämän kantatilan alueella on käytetty. Se määrää onko käytettäviä rakennuspaikkoja jäljellä.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat