Sivistysvaliokunta yllätti päättämällä, että on rakennettava uusi koulu – Nikkilän Sydän laajenee enää vain liikuntasalilla

Mikäli sivistysvaliokunnan päätös toteutuu, Nikkilän Sydämeen ei tule tiloja alakoululaisille, vaan pelkästään liikuntasali.

Tekla Kurkela

Sivistysvaliokunta päätti maanantain kokouksessaan, että Nikkilän Sydämeen ei sijoiteta alakouluikäisiä lapsia.

Sivistysvaliokunnan oppilaaksiottoasiaa käsittelevän pykälän alkuperäinen ehdotus oli, että Nikkilän Sydämen laajennuksesta saadaan suomenkielisille alakoululuokat.

Tarkoitus oli, että alakoululuokat olisivat olleet hallinnollisesti osana Sipoonjoen koulua, josta olisi muodostunut yhtenäiskoulu elokuussa 2020.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston puheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Antti Skogster (r.) teki vastaehdotuksen, jonka mukaan laajennuksen ei tule koskea alakouluikäisiä oppilaita.

Samalla Skogster linjasi, että uuden suomenkielisen koulun kaavoitus, suunnittelu ja toteutus tulee aloittaa heti.

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Richard Sundman (r.) kannatti Skogsterin vastaehdotusta, joka eteni näin äänestykseen.

Skogsterin esittämä vastaehdotus voitti äänin 5-3.

Skogsterin vastaehdotusta kannattivat Sundmanin lisäksi Virpi Karjalainen (kok.), Markku Metsoila (ysi) ja Mari Berg (r.).

Sivistysvaliokunnan maanantaina tekemän päätöksen mukaisesti Nikkilän Sydän laajenisi kahden lisäsiiven sijaan yhdellä siivellä, johon tulee liikuntasali ja jonkin verran uusia luokkatiloja.

Tämä toinen, alakoululaiset käsittänyt, laajennusosa jäisi rakentamatta Nikkilän Sydämen seuraavassa vaiheessa, jos asia etenee sivistysvaliokunnan kannan mukaisesti.

Alakoululaisille omaa osaa Nikkilän Sydämeen kannattavat luottamushenkilöt muistuttavat, että lisäsiipi tulisi noin 5 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin erillisen koulurakennuksen rakentaminen.

Lisäsiiven ylläpitokustannukset olisivat arvioiden mukaan vuositasolla noin 400 000 euroa halvemmat kuin kokonaan uudessa koulurakennuksessa.

Lisäsiipi olisi tarjonnut kasvavalle Sipoolle nopeimman ratkaisun vastata luokkatilatarpeisiin. Täysin uutta koulurakennusta odoteltaessa oppilaita olisi sijoitettava entistä enemmän parakkeihin.

Lisäsiiven rakentamista alakoululaisille Nikkilän Sydämeen vastustaneet luottamushenkilöt ovat painottaneet kouluympäristön tärkeyttä ja arvioineet, että jättikoulu ei ole paras vaihtoehto lapsille.

toimitus