Kunta joutuu myöntämään Nikkilän Sydämen sisäilmaongelmat tutkitusti todellisiksi

Vastuulliset virkamiehet kuittasivat valitukset uuden koulukeskuksen huonosta sisäilmasta huhupuheiksi Sipoon Sanomissa 29.3.2017.

Crista Lassfolk-Feodoroff

Viime syksynä avatun Nikkilän Sydämen oppilailta tuli lukukauden aikana oireilmoituksia, joissa oireiden koettiin liittyvän rakennuksen huonoon sisäilmaan. Kunta kuittasi puheet sisäilmaongelmista harmillisina huhupuheina (SiSa 29.3.2017), vaikka yksi luokka siirrettiin niiden vuoksi evakkoon.

Kesän aikana tehtiin kuitenkin tutkimuksia ja mittauksia liittyen hajuhaittoihin, materiaalipäästöihin, ilmanvaihdon toimintaan ja kosteuteen. Ne osoittivat sisäilmaongelmat todellisiksi.

Rakennuksessa on tutkitusti todettu hajuongelma Kungsvägens skolan tilojen aulassa, joka kunnan ilmoituksen mukaan näyttäisi johtuvan alaslaskettujen kattojen levyjen maalissa olevasta liian korkeasta liuotinpitoisuudesta.

– Löydetyt vialliset kattolevyt on vaihdettu kesän aikana, ja haju kyseiseltä alueelta on poistunut. Nikkilän Sydämen loput pinnoitetut alakattolevyt tullaan tutkimaan syksyn aikana. Kustannukset alakattoihin liittyen ovat osa takuutyötä, Sipoon kunnan rakennuttajainsinööri Jukka Haakana kommentoi.

Tutkimuksissa tehtiin lisäksi sisäilman- ja materiaalien päästömittauksia (mm. VOC ja formaldehydi) sekä otettiin mikrobinäytteitä lattiamatoista.

– Raja-arvot alittuivat lukuun ottamatta bentsyylialkoholin määrää yhdessä konehuoneessa ja yhdessä aineluokassa, Haakana kertoo.

– Näiden kahden tilan päästölähteen selvittämistä jatketaan. Mikrobinäytteiden mukaan rakennuksessa ei ole hometta.

Nikkilän Sydämen takuutarkistuksissa on tutkittu erikseen lattiakosteuspitoisuudet ja niide raja-arvot ylittyivät. Haakanan mukaan ongelma ei ole akuutti. Tulevaisuuden kannalta tulokset eivät lupaa hyvää, joten asia pyritään korjaamaan.

– Kosteus ei tällä hetkellä aiheuta haittaa, koska lattiassa ei esiinny mikrobikasvustoja. Kosteus on kuitenkin riski tulevaisuudessa, joten kosteusongelma tullaan korjaamaan rakennuksen takuuaikana takuuseen kuuluvana korjauksena, Haakana sanoo.

Käyttäjän crista.lassfolk-feodoroff@media.fi kuva
Crista Lassfolk-Feodoroff