Tutkija: Vanhempien vaikutus nuorten hyvinvointiin odotettuakin suurempaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan se, että vanhemmat tukevat nuorten autonomiaa, edistää hyvinvointia nuoren siirtyessä koulupolulla eteenpäin.

Arkisto/Lotta Åberg

Vanhemmilla on tärkeä merkitys myös nuoruudessa ja nuoressa aikuisuudessa, toteaa professori Katariina Salmela-Aro uudessa tutkimuksessa. Aiemmin on ajateltu, että vanhemmilla on tärkeä merkitys vain lapsuudessa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan se, että vanhemmat tukevat nuorten autonomiaa, edistää hyvinvointia nuoren siirtyessä koulupolulla eteenpäin.

Isien ja äitien tuki ehkäisi myös nuorten masennusta kaikissa kolmessa siirtymässä eli alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta toiselle asteelle tai lukioon ja lukiosta yliopistoon.

Tuki lisäsi nuorten itsearvostusta varsinkin kahdessa jälkimmäisessä siirtymässä.

– Pitkään on korostettu vain itsesäätelyn merkitystä hyvinvoinnille ja elämässä menestymiselle. Uusien tulosten mukaan ihmiset kuitenkin säätelevät toistensa hyvinvointia vahvasti yhdessä ja vastavuoroisesti. Vanhemmuus vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, mutta nuoren hyvinvointi vaikuttaa myös vanhemmuuteen.

Kun nuori alkaa voida huonosti, vanhemmat vähentävät autonomian tukea. Silloin olisi kuitenkin tärkeää, että vanhemmat tukisivat nuorta entistä enemmän, koska sen on todettu laskevan masennusta, Salmela-Aro painottaa.

Tutkimus tehtiin Suomen Akatemian rahoituksella ja siihen osallistui noin 2 000 suomalaisnuorta.

Käyttäjän tarja.heikkonen@media.fi kuva
Tarja Heikkonen