Oikeusasiamies pyytää lausuntoa Sipoon kunnalta presidentinvaaleista

Tie ennakkoäänestyspaikalle oli verrattain esteetön Sipoon Söderkullassa.

Jouni Lampinen

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kertoi vaalisalaisuuden turvaamisessa havaituista puutteista eri ennakkoäänestyspaikoilla presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella.

Joidenkin äänestäjien käyttämistä henkilökohtaisista avustajista ei oltu tehty tarvittavia merkintöjä Söderkullassa Sipoossa. Tällainen käytäntö on vastoin oikeusministeriön vaaliviranomaisille antamia vaaliohjeita.

Oikeusasiamies pyytää tehdystä havainnosta selvitystä Sipoon kunnalta.

Sipoon keskusvaalilautakunnan sihteeri Arto Hautala muistuttaa, että kunta sai myös kehuja äänestyksen järjestelyistä.

Arto Hautalan mukaan äänestäjien henkilökohtaisten avustajien merkitsemättä jättäminen ei tarkoita, että vaalisalaisuus oli vaarantunut millään tavalla.

– Äänestyskopissa oli vain yksi äänestäjä kerrallaan. Meillä on pidetty siitä tiukasti kiinni.

Oikeusasiamiehen määräämän tarkastuksen tavoitteena oli selvittää ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä tilojen yleistä järjestystä ja äänestystapahtuman sujuvuutta.

Söderkullan kirjastossa käyneet tarkastajat pistivät merkille esteettömän äänestyskopin. Tarjolla ei ollut suurennuslasia eikä muita apuvälineitä. Äänestyskopit olivat valoisat.

Written by:

Jouni Lampinen

Ota yhteyttä