Miilin aluetta myllerretään

Vaiheen yksi työt valmistuvat viimeistään 2019 kesällä ja vaiheen kaksi työt viimeistään kesällä 2020.

Kiira Piiroinen / Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Havainnekuva laajennusosasta. Nykyinen koulurakennus jää näiden rakennusten taakse.

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Työt tehdään vaiheittain ja kaiken pitäisi olla valmiina syksyllä 2020.

Sipoonlahden koulun ja Neiti Miilin tien ympäristössä myllerretään nyt kunnolla parin vuoden ajan.

Koulua laajennetaan ja nykyistä osaa saneerataan, urheilukenttä ympäristöineen laitetaan uusiksi ja bussiterminaali siirtyy koulun pihalta lähemmäs Uutta Porvoontietä.

Viime maanantaina suunnitelmia esiteltiin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuus veti hyvin väkeä paikalle.

Miilin alue valmistuu vaiheittain siten, että kaiken pitäisi olla lopullisesti valmiina kesällä 2020.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään Sipoonlahden koululle laajennusosa. Rakennustyöt on jo aloitettu.

Kun laajennusosa valmistuu vuoden 2019 kesällä, koulun oppilaat siirtyvät uuteen osaan. Sen jälkeen nykyinen rakennus menee remonttiin.

Vuoden 2020 syksyllä koulu on valmiina vastaanottamaan nykyisen oppilasmäärän lisäksi myös oppilaita, jotka ovat nyt eri puolilla Sipoota väistötiloissa Söderkullan koulukeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi.

Kevään aikana alkaa linja-autojen tasauspysäkin rakentaminen Uuden Porvoontien varteen. Uusi bussiterminaali liityntäpysäköintipaikkoineen valmistuu ensi kesänä.

Tasauspysäkki tulee nykyisen skeittipuiston paikalle. Skeittipaikka siirretään väliaikaisesti urheilukentän koulun puoleiseen päätyy ennen lopullisen skeittipaikan valmistumista. Siirrosta aiheutuu katkos skeittipaikan käytölle siihen asti, kunnes urheilukentän muutostyöt ovat valmiit. Lopullinen sijaintipaikka on koulun edustalle tulevalla lähiliikuntapaikalla.

Tulevana kesänä aloitetaan urheilukentän uudistaminen. 400 metrin ratakierros korvautuu monipuolisella ja juoksuharjoittelun mahdollistavalla maastoradalla.

Jalkapallokentän pinta uusitaan, samoin lämmitysputkisto. Pääasialliseksi lämmitysmuodoksi tulee maalämpö.

Kentän ympärille tulee muun muassa tasapaino- ja kuntoilutelineitä.

Kentän muutostöiden toisessa osassa, joka valmistuu vuoden 2020 kesään mennessä, laajennetaan urheilukentän takana olevaa hiekkakenttää ja huoltorakennusta.

Koulun eteen, jossa nyt on parkkipaikkoja ja bussipysäkkejä, tulee lähiliikuntapaikka.

Linja-autojen tasauspysäkiltä Sipoon Areenan ja rakenteilla olevan kirkon takaa tullaan rakentamaan uusi tieyhteys Taasjärventielle. Tämä yhteys on nimetty Sipoonlahden koulukaduksi. Se valmistuu ensi syksynä.

Miilin alue

Ensimmäinen vaihe:

Koulun laajennus (valmis 5/2019)

Linja-autojen tasauspysäkkien rakentaminen (3-7/2018)

Sipoonlahden koulukadun rakentaminen (3-11/2018)

Urheilukentän uudistaminen (6-11/2018)

Pysäköintipaikkojen rakentaminen Söderkullan kirkon ja päiväkoti Miilin väliin.

Toinen vaihe:

Sipoonlahden koulun nykyisen rakennuksen muutostyöt (6/2019-5/2020)

Hiekkakentän ja huoltorakennuksen laajentaminen (6/2019-6/2020)

Lähiliikuntapaikan rakentaminen koulun nykyisten parkkipaikkojen tilalle.

Written by:

Riitta Ketola

Ota yhteyttä