Paikalliset

Johtajille yhteensä 26 547 euroa

Jokainen työssäoloehdot täyttävä työntekijä saa valintansa mukaan kertapalkkiona joko 200 euroa bruttopalkkana tai 200 euroa liikunta- ja kulttuurietuna hyödynnettäväksi.

Sirpa Repo

Sipoon kunnassa maksetaan tulospalkkioita kunnanjohtajalle, sivistysjohtajalle, sosiaali- ja terveysjohtajalle, tekniselle johtajalle sekä talous- ja hallintojohtajalle.

Viidelle johtajalle maksetaan tulospalkkiota viime vuoden tulosten perusteella 26 547 euroa. Vuoden 2016 tulosten perusteella johdolle maksettiin 29 362 euroa.

Tulospalkkion saadakseen johtajan on täytettävä useita kriteereitä, joihin kuuluvat muiden muassa budjetin käyttökustannusten ja nettotuloksen suotuisa kehitys kunnan kannalta.

Tulospalkkion saadakseen budjetin sitovat tavoitteet on toteuduttava vähintään 80-prosenttisesti ja seuraavan valtuustokauden kuntastrategiatyön on onnistuttava. Kriteereissä on mukana myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön onnistuminen.

Sipoon kunnan henkilöstöpäällikkö Merja Soosalu sanoo, että tulospalkkiojärjestelmällä on haluttu edistää valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista. Samalla tulospalkkioilla on haluttu painottaa tavoitteellista toimintaa kunnassa.

– Sillä, että tulospalkkioiden kriteerit ovat johdolla samat, on haettu yhdenmukaista johtamista, Soosalu kertoo.

Johdon lisäksi myös kunnan henkilöstö saa erityispalkkion Sipoon vuoden 2017 hyvästä tuloksesta.

Sipoon kunnan henkilöstö ansaitsee osuutensa säästöohjelmalla saavutetuista tuloksista. Kunnan säästöohjelmalla on arvioitu kertyneen noin kuuden miljoonan euron parannus tuloslaskelmaan.

Työntekijöiden palkitsemista esittivät henkilöstöjärjestöt. Kaikki työntekijät palkitaan samalla summalla.

Jokainen työssäoloehdot täyttävä työntekijä saa valintansa mukaan kertapalkkiona joko 200 euroa bruttopalkkana tai 200 euroa liikunta- ja kulttuurietuna hyödynnettäväksi.

Kertapalkitseminen tulee maksuun tai käyttöön lokakuussa.

Myös jatkossa tulospalkkioita aiotaan hyödyntää Sipoon kunnassa.

– Johdon tulospalkkiot tullaan tulevallakin valtuustokaudella maksamaan valtuustokaudelle asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumista arvioimalla. Kunnanjohtajalla ja osastojen johtajille on samat kriteerit.

– Henkilöstölle on rakenteilla oma palkitsemisjärjestelmänsä, jota työstetään tällä hetkellä yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana, Soosalu kertoo.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat