Thomas Elfgren - milloin mistäkin

Resurssipulan takuumiehet

“Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sisäasiainhallinto huolehtii strategisen johtoajatuksen mukaisesti ihmisten turvallisuudesta, rakentaa kilpailukykyistä yhteiskuntaa ja varmistaa yhdenvertaisen kohtelun.” Näin linjaa sisäasiainministeriö vuoden 2012 strategiassaan.

Kokemus itsensä ja ympäristönsä hallinnasta, eli subjektiivinen turvallisuudentunne on Suomessa hyvä. Positiiviset mielikuvat yhteiskunnan turvaverkoista, terveydenhuollosta, palo- ja pelastusviranomaisista, poliisista, tuomioistumista jne. hallitsevat arkea. Lyhyesti sanottuna, meillä on homma hanskassa. Sitä parempi se on, mitä yksityiskohtaisemmin sitä verrataan muihin maihin.

Tunne turvallisuudesta rakentuu monista osista ja lopputulos ratkaisee. Valtiovallan kolmijako toimii; eduskunta säätää lait, viranomaiset toteuttavat niitä ja riippumattomat tuomioistuimet ratkaisevat kiistoja. Vakaassa Suomessa loppu on vain poliittista ja taloudellista hienosäätöä. Ilmaisu- ja lehdistövapaus takaavat sen, että kaikki saavat äänensä kuulumaan. Jopa ne, jotka tuhoavat enemmän kuin rakentavat. Siis jopa ne, jotka hamuilevat hallitustuolia Terijoella.

Poliisit tuskailevat kiireisiä työvuoroja Savon Sanomissa. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen tunnistaa savolaisten huolen. Kun hälytystehtävät jää hoitamatta, kansalaiset turvautuvat oma-apuun ja yksityisiin turvapalveluihin. Näin käy maassa, jossa on väestömäärän suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa. Maailmantilastoissa olemme aivan häntäpäässä. Tästä huolimatta Suomi on turvallinen ja hyvä paikka asua.

Sisäministeriön strategia turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi on hyvä. Ennaltaehkäistään turvallisuusriskejä, rakennetaan kilpailukykyistä, suvaitsevaista ja monimuotoista Suomea, varmistetaan palvelujen saatavuutta ja laatua, perusoikeuksia kunnioittaen ja hyvää hallintoa noudattaen sekä varmistetaan tulevaisuuden toimintakykyä. Näihin talkoisiin kaikkien kannattaa osallistua. Näillä lisätään sekä turvallisuutta että subjektiivista turvallisuudentunnetta.

Kun poliisi toimii kapasiteettinsa äärirajoilla on selvää, että pikkujutuille ei jää aikaa. Sama koskee pikku- eli sakkojuttujen esitutkintaa. Juttuja tutkitaan riman molemmin puolin. Vaarana on silloin, että aika käytetään ennakkokäsityksen toteen näyttämiseen. Ylityöllistetyt syyttäjät siirtävät ongelman tuomioistuimelle. Pikkujutuissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseen ei jutturuuhkaisissa tuomioistuimissa ole aikaa.

Suomi on turvallinen maa, mutta säästöillä on rajansa. Raja ylittyy siinä vaiheessa kun puolueettomat tuomioistuimet eivät resurssipulan takia kykene täyttämään tehtävänsä lainsäädäntö- ja toimenpanovallan portinvartijoina. Jos kysytään asianajajilta, syyttäjiltä ja käräjätuomareilta, tämä raja on pikkujutuissa jo ajat sitten saavutettu. Tuomioistuimista on tullut resurssipulan ja poliisin selvitystilastojen takuumies. Valtakunnassa kaikki hyvin.

Thomas Elfgren - milloin mistäkin

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet