Keski-Uusimaa-rastit

Suunnistuksen lajisäännöistä ohjetta harrastajille - kielletyt alueet

Esimerkkejä kiellettyjen alueiden merkitsemisestä suunnistuskarttaan.

Suunnistuksen lähtökohta ja rikkaus on suunnistajan mahdollisuus vapaasti suunnitella ja toteuttaa kulkunsa rastiväleillä. Aina tämä ei kuitenkaan ole suunnistusmaastoon liittyvien rajoitusten takia mahdollista. 

Rajoituksia aiheuttavat muun muassa yksityisyyden suojaan, luonnonsuojeluun, maatalouden tai muun elikeinon harjoittamiseen, suunnistajien turvallisuuteen tai järjestelylupaan liittyvät syyt.

Suunnistuksen lajisäännöt määrittelevät kielletyt alueet, joita suunnistaja ei saa käyttää kulkureitteinään kilpailuissa. Nämä on tyypillisesti luettavissa kartasta. Harrastesuunnistuksessa on sekä lajin maineen että suunnistajien turvallisuuden kannalta tärkeää noudattaa samoja periaatteita.

Säännöissä todetaan, että suunnistaja ei saa käyttää kulkureittinään:

a) kielletyn alueen merkinnällä osoitettua aluetta ja tällä alueella olevia kulku-uria,

b) kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä,

c) moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan

kielletyn reitin merkillä,

d) karttaan merkittyä pihamaata,

e) karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa

tai kasvavaa peltoa, peltoaluetta rajoittavan reunan sisäpuolella,

f) muita yleisesti kiellettyjä alueita (esimerkki: muuntamo, rakennustyömaa,

raideliikennetunneli) ja

g) rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

Toisaalla säännöissä todetaan, että myös vaarallinen alue on kulkureittinä kielletty alue.

Miten kielletty alue näkyy kartalla?

Edellä kerrotun mukaisesti suunnistuskartta sisältää tietoa kielletyistä alueista. Oheiselle kartalle on sijoitettu kuvitteellisesti yleisimmät alueiden käyttöoikeutta rajoittavat merkinnät.

Kielletyn alueen (kohta a) merkkinä kartalla on yleensä violetti pystyviivoitus. Siinä voi olla yhtenäinen reunaviiva, katkonainen reunaviiva tai ei reunaviivaa lainkaan riippuen alueen merkitsemisestä maastoon. Yhtenäisellä viivalla rajattu alue on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla ja katkonaisena piirretty katkonaisella nauhoituksella. Ilman reunaviivaa piirrettyä kiellettyä aluetta ei ole merkitty maastoon. Pysyvästi kielletty alue on merkitty mustalla pystyviitoituksella (esim kohta f). Vaarallinen alue merkitään karttaan violeteilla risteävillä vinoviivoilla.

Kielletty reitti (b) merkitään kielletyn kulku-uran päälle piirretyillä vinoristeillä.

Pihamaan (d) merkkinä on kellanvihreä asutusväri. Useimmiten alueen sisällä on mustalla merkittyjä rakennuksia.

Viljelty maa (e) on kuvattu pellon merkillä (kellertävä alue), johon on lisätty pisterasteri. Merkitsemistavasta johtuen suunnistuksessa puhutaan usein "pistepellosta". Tällaisella pellolla kulkeminen on aina kielletty, vuodenajasta riippumatta. Tavanomaisen pellon kulkurajoitus liittyy kasvukauteen. Kielletyn alueen raja on pellon reunaojan keskellä tai, jos ojaa ei ole, pellon reunaluiskan alareunassa.

Aidat ja ojat on ylitettävä niin, ettei niille aiheudu vahinkoa. Jos suunnistaja avaa portin tai veräjän, hänen on myös suljettava se.

Jos kuitenkin..

Jos huomaat suunnistaessasi ajautuneesi kielletylle alueelle, palaa mieluiten tulosuuntaan tai poistu alueelta siten, että aiheutat mahdollisimman vähän vahinkoa. Muista oma vastuusi, toisen suunnistajan kulkeminen kielletyllä alueella ei tee siitä hyväksyttävää.

Keski-Uusimaarastien rastitoimikunta on huomannut rasteilla käyvien kunniottavan kiitettävästi piha-alueiden yksityisyyttä. Sitä vastoin peltojen käyttö reitinvalinnassa vaatii aiempaa tarkempaa huomiota. KU-rastien toimitsijat antavat mielellään lisätietoa.

 

Lisätietoja: Suunnistuksen lajisäännöt 2012 (kohta 3.6)

Keski-Uusimaa-rastit

Aikaisempia kirjoituksia

Keski-Uusimaa-rastit

 

 

KLIKKAA tästä rastiohjelma 2019
kokonaisuudessaan (pdf)

Keski-Uusimaa-rastit on sanomalehti Keski-Uusimaan ja neljän sen levikkialueella toimivan urheiluseuran järjestämä kuntosuunnistussarja.

Näiltä sivuilta löydät ohjeet kevään, kesän ja alkusyksyn rastipaikoille.

 

Rastien tulokset 2019

 

Järjestävät seurat ovat:

Järvenpään Palo

Keravan Urheilijat

Sibbo Vargarna

Tuusulan Voima-Veikot

 

 

Kesän 2018 tulokset

Kesän 2017 tulokset

Kesän 2016 tulokset

Kesän 2015 tulokset

Kesän 2014 tulokset

Kesän 2013 tulokset

Kesän 2012 tulokset

Kesän 2011 tulokset

Uusimmat mielipiteet