Mielipide: Heikkolaatuisen kielikylvyn riskinä on puolikielisyys

Lukija on huolissaan säilyykö kielikylpykoulun opetuksen taso, jos sen laajentamista kiirehditään. Kuvituskuva. Sauvo Jylhä

Viime aikoina on käyty kriittistä keskustelua kielikylpyopetuksen laajentamisesta Söderkullaan kiirehdityllä aikataululla. Keskustelussa on peräänkuulutettu opetuksen laatua ja mahdollisuuksia taata sitä, jos koulu aloitetaan jo syksyllä 2021. Keskustelussa on kuitenkin jäänyt sanoittamatta auki, mitä laadukas kielikylpypedagogiikka tarkoittaa ja miten se käytännössä mahdollistetaan.

Olen saanut lähiaikoina haastatella kielikylpypedagogiikan ammattilaisia ja sain kuulla, että kielikylpy on maailman tutkituin kielten oppimismenetelmä.

Sain myös kuulla, että hyvät oppimistulokset edellyttävät kehitetyn pedagogisen konseptin huolellista noudattamista, jotta oppimisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kielikylvyssä tavoitteita on useita, mutta tärkeimpänä on saavuttaa vahva toiminnallinen kielitaito kielikylpykielessä. Tämä haasteellinen tavoite toteutetaan menetelmällä nimeltään early total immersion. Se perustuu päiväkoti- ja esikouluikäisten täydelliseen ympäröimiseen kielikylpykielellä.

4-6-vuotiaat kielikylpypäiväkotilaiset ja eskarit ovat tutkimusten mukaan kielikylpykielisessä vuorovaikutuksessa ennen varsinaisen koulun alkua lähes saman tuntimäärän kuin 1-6 -luokkalaiset kuudessa vuodessa. Alun intensiivisellä ”kylvetyksellä” luodaan kielellinen pohja koko kielikylpypolulle.

Kokonaisuutena päiväkoti, esikoulu, koulu ja iltapäiväkerho tarjoavat noin 10 000 h opetusta ja vuorovaikutusta kielikylpykielellä.

Toiminnallisen kielitaidon saavuttamiseen tarvitaan tutkimusten mukaan kuitenkin noin 15 000 tuntia.

Puuttuvat noin 5000 h jäävät harrastuksien ja lähiyhteisön aktiivisuuden varaan.

Vanhemmilla on vastuullaan vahvistaa oppilaan omaa äidinkieltä ja tukea kielikylpykielen opiskelussa. Tässä huoltajien tuki on ensiarvoisen tärkeä.

Kielikylpyopetuksessa suositaan teemapohjaisia opintokokonaisuuksia.

Teemapohjainen opiskelu mahdollistaa kokonaisvaltaista kielen oppimista ja kehittämistä samalla, kun käsitellään oppiaineiden sisältöjä. Esimerkiksi matematiikkaa opetettaessa tulee oppilaille opettaa käytettävät termit molemmilla kielillä.

Tämän lisäksi oppilaan tulee ymmärtää, mikä uusien termien merkitys on laskutehtävää tehdessä. Opetuksen sanasto ja kielelliset rakenteet suunnitellaan jokaiselle ryhmälle kohdennetusti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että teemallinen opetus on suunniteltu ikäryhmien mukaisiksi ja kielellisesti saman tasoisille oppilaille.

Tämän vuoksi usean eri ikäisen ja kielitaidoltaan eritasoisen oppilaan laittaminen samaan ryhmään kuormittaa sekä opettajaa huomattavasti että heikentää oppimistulosten laatua.

Jos Söderkullassa aloittaa pieni alle kymmenen hengen yhdysluokka, joista osa on eskarilaisia ja osa ykkös- ja kakkosluokkalaisia, kielikylpypedagogiikalle keskeiset toimintamenetelmät eivät valitettavasti mahdollistu.

Tällainen toiminta ei voi olla opettajan tai oppilaiden edun mukaista.

Jos kielikylpypedagogiikkaa ei voida toteuttaa sillä rakenteella ja niillä menetelmillä, jotka tutkitusti takaavat laadukkaan lopputuloksen, syntyy aito riski oppilaan jäämisestä puolikieliseksi. Hänelle jää heikot taidot molemmista kielistä, niin suomesta kuin ruotsista.

Tällaisessa tilanteessa syntyy ns. reseptiivinen kielitaito, mutta ei tavoiteltua toiminnallista kielitaitoa. Oppilas siis tunnistaa ja ymmärtää sanoja, mutta ei osaa niitä aktiivisesti käyttää.

Toivon, että eteläsipoolaisilla lapsilla olisi mahdollisuus saada hyvälaatuista kielikylpyopetusta.

Tämä mahdollistuu, jos uusi koulu aloittaa alkuperäisen suunnitelman mukaan kokonaisella oppilasryhmällä syksyllä 2024.

Meidän päättäjinä ja vanhempina tulee tehdä vastuullisia valintoja, jotta koulun tulevilla oppilailla on mahdollisuus saada hyvät elämän eväät molemmilla kielillä.

Pasi Ylirisku. Kirjoittaja on kielikylpyläisen vanhempi ja suomenkielisen opetusjaoston jäsen (vihr, sit.)

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.