Mielipide: "Nikkilän kehitystyöhön tarvitaan aikalisä – Sipoo ei ole Keski-Eurooppaa!"

Kirjoittajat peräänkuuluttavat aikalisää Nikkilän kartanon kaava-alueelle, joka kulkee nimellä NG8. Sipoon kunta

Viitaten keskusteluun Sipoon kunnan ja erityisesti Nikkilän kartanon alueen kasvusuunnitelmista haluamme tuoda esiin seuraavia ajatuksia.

Tässä on ote Sipoon kunnan 2018–2021 strategiasta:

”(3a) Kunnan kasvaessa kaavoituksessa ja rakentamisessa vaalimme luontoarvoja ja säilytämme luonnon läheisyyden kaikilla alueilla. Varmistamme ja tuemme sipoolaista me-henkeä ja yhdessä tekemistä luomalla olosuhteet yhteisöjen vahvistumiselle, uusien asukkaiden kotiutumiselle sekä asukkaiden aktiiviselle ja hyvinvoivalle elämälle. (4b) Tarjoamme erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme suoravaikuttamisen eri tilanteissa. Kerromme suunnitteluista ja ehdotuksista siinä vaiheessa, että niihin on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa kantaa.”

Tosiasiassa meille kuntalaisille ei ole tarjottu mahdollisuutta avoimeen keskusteluun NG8 kaavaluonnoksesta eikä KR3 kaavarungosta. On vaikeaa muodostaa kunnon käsitys näin laajoista projekteista yksinomaan lukemalla suunnitelmia ja karttoja netistä. Valtaosa (yli 300 sivua!) NG8:n KR3:n liitteistä, ei edes löydy ruotsin kielellä. Luennoitsijat dominoivat hiljattain pidettyä webinaaria niin ettei jäänyt riittävästi aikaa kysymyksiin. Kaikki kuntalaiset eivät myöskään edes hallitse digitaalista viestintää. Heti koronatilanteen salliessa on pidettävä avoin tilaisuus kysymyksiä ja keskustelua varten.

Sipoon kunnan strategiaohjelmassa lukee:

”(5a) Keskukset ja kylät kasvavat tasapainossa. Sipoo on luontoarvoiltaan merkittävä alue Uudellamaalla – Sipoon saaristo, Sipoonkorpi, perinnemaisemat ja rakennusperinne ovat kiinteä osa sipoolaisuutta ja vaalimme niitä kasvun rinnalla. Kunnioitamme luontoa ja säilytämme laajoja viheralueita kuntakeskuksen tuntumassa.”

NG8 ei suinkaan myötäile näitä visioita. Siinä puhutaan ”keskieurooppalaisesta pikkukaupungista”. Miksi? Sipoo ei ole Keski-Eurooppaa! Arvostamme suomalaista luontoa – NG8 alueella Ollbäckenin ja Gretasbäckenin lehtoja, metsikköjä, tiheikköjä ja peltoaukeamia osana omaa arvokasta eläimistöämme ja kasvustoamme.

Jos NG8 toteutetaan suunnitelman mukaisesti Nikkilän asukkaat menettävät suurimman osan tärkeimmästä ulkoilu- ja virkistysalueestaan. Tämä koskee erityisesti myös päiväkotilasten ja koululaisten kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia. Itse asiassa ulkoilu- ja virkistysalueiden tärkeys vain korostuu asukasluvun kasvaessa voimakkaasti.

Jos Nikkilän kasvua pidetään niin tärkeänä tulisi kasvualueet hajasijoittaa niin että ne liittyvät luonnollisesti kylän nykyisiin ulkolaitoihin ja pääväyliin, esimerkiksi Öljytien suuntaan.

3 000 uutta asukasta ei sovi sijoittaa NG8 alueen herkkään luontoon eikä varsinkaan kerrostaloja tule sinne rakentaa.

KeNi asema-alue liittyy NG8 alueeseen ja se tulisi suunnitella samanaikaisesti kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Me - kuten moni muukin - kyseenalaistamme kuitenkin KeNi-radan tarvetta, koska epäilemme, etteivät sipoolaiset tule sitä käyttämään siinä määrin kuin suunnitellaan. Matka Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen edellyttää junanvaihtoa Keravalla. Matka vain hankaloituu ja hidastuu bussiin ja autoon verrattuna. Sähköbussit ovat tulevaisuudessa ekologinen ja joustavampi vaihtoehto.

Nyt tarvitaan time-out Nikkilän suunnittelussa. Olemme kuulleet virkamiesten mielipiteet. Mitä sanovat Sipoon strategian hyväksyneet luottamushenkilöt? Mitä mieltä ovat kunnallisvaaliehdokkaat?

Gunilla ja Sten Eklöf

Nikkilä

Kommentoi