Mielipide: Onko Sipoon kunta huolestuneempi imagostaan kuin oman kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnista?

Sipoon Wolf ry antaa kovaa kritiikkiä kunnan päätökselle kieltää yksityisvuorojen myynti jäähallissa korona-ajan rajoitusten vuoksi. Joni Hanttu

Sipoon kunnan poikkeusolojen johtoryhmän vaatimus lopettaa Sipoon jäähallin perhe- ja yksityisvuorojen myynti vei viimeisenkin mahdollisuuden kunnan nuorilta harrastaa jääurheilua turvallisessa ja aikuisten valvomassa ympäristössä. Kunnanjohtaja Mikael Grannaksen allekirjoittamassa viestissä ei sanallakaan mainita terveysturvallisuutta, vaan hallin yksityisvuorojen kieltämisen syyksi mainitaan, että ”se rapauttaa suosituksemme uskottavuutta ja on myös selvä imagohaitta”.

Ohjattu liikuntatoiminta ei ole vain urheilua – se on sosiaalista kanssakäymistä sekä omanikäisten, että turvallisten aikuisten kanssa; se tukee mielenterveyttä, auttaa luottamaan arkeen, tulevaisuuteen ja oman elämän ennakoitavuuteen.

Kunnan tapa toimia poikkeusaikana on ollut hyvin lyhytnäköistä lasten- ja nuorten kohdalla.

Kun ajatus on päivittäisissä ilmaantuvuusluvuissa, unohtuu päättäjiltä helposti, että heidän asettamilla kielloilla ja rajoituksilla on myös vakavia ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Yli vuoden kestänyt poikkeustila aiheuttaa nuorissa yhtä lailla ahdistusta ja mielenterveyden ongelmia, kuin meissä aikuisissa. Kun fokus on koronan suhteen päivä- ja viikkotasolla, tulevat nuorten kohdalla ongelmat usein esiin vasta kuukausien tai vuosien päästä.

Suomen Olympiakomitea on tuoreessa tiedotteessaan huomauttanut, kuinka harrastustoiminnan pitkään jatkunut keskeyttäminen koettelee rajusti seuroja, joiden merkitys on koronan jälkihoidossa äärimmäisen keskeinen.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi vapauttaa, sillä muuten käsillämme on liikkumattomuuspommi, jonka seurauksena jopa kokonaisia ikäluokkia menetetään liikunnan parista. Tähän peilaten tuntuu Sipoon liikuntapalveluiden päällikön kommentti menetetystä parista treeniviikosta irvokkaalta.

Nuorten, ja erityisesti pienten lasten ryhmäkoot ovat romahtaneet viimeisen vuoden aikana ja sen kielteiset vaikutukset heijastuvat kyseisten ikäluokkien toimintaan helposti vielä kymmenen vuoden päästä. Pahimmillaan ryhmät kuivuvat kasaan, jolloin kokonainen ikäluokka putoaa pois ohjatun toiminnan piiristä.

Toivoisimme, että kunnanjohtaja panostaisi nuorten kuntalaisten hyvinvointiin samalla tarmolla kuin kunnan imagon varjelemiseen. Todellista johtajuutta vallitsevassa tilanteessa olisi luoda yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa turvallisen toiminnan puitteet. On pakko olla jokin keskitie täydellisen kieltämisen ja rajoittamattoman toiminnan välillä. Kunnalla on käytettävissään asiantuntemusta tällaisen ohjeistuksen kehittämiseen paikallisten urheiluseurojen kanssa, mutta tahto siihen näyttää puuttuvan.

Miten kunta tukee nyt toiminnasta pois pudonneiden nuorten saamista takaisin ohjatun toiminnan pariin?

Perheille ja yksityisille myytyjen jäävuorojen osuus jäähalliyhtiön liikevaihdoista on ollut alkuvuodesta noin 50 prosenttia. Kunnan halu kieltää perhe- ja yksityisvuorot maksavat halliyhtiölle yli 1 000 euroa vuorokaudessa myymättöminä jäävuoroina. Ottaen huomioon, että Sipoon jäähalli Oy teki viime vuonna koronan vuoksi lähes 90 000 euron tappiollisen tuloksen, on sipoolaisen jääurheilun tulevaisuuden näkymät vähintäänkin haastavat. Halliyhtiön tappiot siirtyvät sipoolaisten jääurheilua harrastavien perheiden maksettavaksi.

Millä tavalla kunta aikoo kompensoida heidän vaatimuksestaan lopetetun perhe- ja yksityisvuorojen myynnin aiheuttamat tappiot?

Olemme valmiita ja erittäin halukkaita auttamaan löytämään mahdollisimman toimivan ratkaisun nuorten hyväksi niin lyhyen, kuin pitkän tähtäimen näkymällä. Sipoon Wolf on kiinnostunut nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan myös jääkiekkokaukalon ulkopuolella.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ravintolat avataan tulevan viikon maanantaina ja kesällä tullaan sallimaan yleisötapahtumien järjestäminen. Ohjattu sisäliikunta pysyy kuitenkin kiellettyjen listalla pitkälle syksyyn asti. On absurdia, että vanhemmat voivat pian mennä terassille viettämään iltaa, mutta nuoret eivät saa kohdata valvotuissa olosuhteissa jäähallissa, vaikka se olisi perhe- ja yksityisvuoroilla pienissä ryhmissä lain puitteissa mahdollista.

Onko tämä todella Sipoon kunnan tahtotila? Tyytyykö kunta toteamaan, että näin on, koska korona?

Kiekko on kunnanjohtajalla.

Joni Hanttu

Hallituksen puheenjohtaja

Sipoon Wolf ry

Kommentoi