Hyvä työllisyys ei auta vieraskielisiä: Osuus toimeentulotuensaajista on kivunnut jopa 42 prosenttiin

Parantunut talous- ja työllisyystilanne ei näytä parantaneen maahanmuuttajien taloudellista asemaa Suomessa. Tämä käy ilmi Kelan tilastoissa.