Jalankulkijoita kuoli liikenteessä ennätyksellisen vähän viime vuonna

Viime vuonna tapahtui 220 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 237 henkilöä.