Työttömien määrä kasvanut suhteellisesti eniten Sipoossa ja Pornaisissa – "Lomautusten määrät kasvoivat ennennäkemättömän paljon"

Lomautukset ovat lisääntyneet monilla eri aloilla. Arkisto

Uudenmaan elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskuksen (ely-keskuksen) viime kesäkuun työllisyyskatsauksen perusteella Sipoossa oli 1 289 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12 prosenttia.