Kalkkirannassa pilotoidaan ensi kesänä pysäköinninvalvontaa yhdessä Keravan kanssa

Palautteen perusteella Kalkkirannan pysäköintiaika koettiin liian lyhyeksi. Talvikaudella alueella ei ole aikarajoituksia. Riitta Ketola

Syksyllä 2018 kunta toteutti asukaskyselyn koskien pysäköinnin sen hetkistä tilannetta. Asukaskyselyn perusteella suurimmiksi pysäköinnin ongelmiksi nimettiin pysäköintipaikkojen vähyys palveluiden läheisyydessä niin autoille kuin polkupyörille, sekä liityntäpysäköinnin vähyys.